NTL-NAIGAI


     LCL SHIPPING SCHEDULE     ex JAPAN to LIANYUNGANG

Loading port : MOJI    HAKATA               revised      delete   
VESSEL VOY MOJI   MOJI
CLOSING
HAKATA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
LIANYUNGANG  
  DONGJIN TOKUYAMA   1853N   07/04 - 04   07/02     07/05   07/16
  SKY DUKE   1854W   07/09 - 09   07/04     07/10   07/16
  DONGJIN TOKUYAMA   1855N   07/11 - 11   07/09     07/12   07/23
  SKY DUKE   1856W   07/14 - 14   07/11     07/15   07/23
  DONGJIN TOKUYAMA   1857N   07/18 - 18   07/13     07/19   07/30
  SKY DUKE   1858W   07/20 - 20   07/18     07/21   07/30
  DONGJIN TOKUYAMA   1859N   07/25 - 25   07/23     07/26   08/06
  SKY DUKE   1860W   07/27 - 27   07/25     07/28   08/06
  DONGJIN TOKUYAMA   1861N   08/01 - 01   07/30     08/02   08/13
  SKY DUKE   1862W   08/03 - 03   08/01     08/04   08/13
VESSEL VOY MOJI   MOJI
CLOSING
HAKATA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
LIANYUNGANG  
  DONGJIN TOKUYAMA   1863N   08/08 - 08   08/06     08/09   08/20
  SKY DUKE   1864W   08/10 - 10   08/08     08/11   08/20
  DONGJIN TOKUYAMA   1865N   08/15 - 15   08/13     08/16   08/27
  SKY DUKE   1866W   08/17 - 17   08/15     08/18   08/27
  DONGJIN TOKUYAMA   1867N   08/22 - 22   08/20     08/23   09/03
  SKY DUKE   1868W   08/24 - 24   08/22     08/25   09/03
  DONGJIN TOKUYAMA   1869N   08/29 - 29   08/27     08/30   09/10
  SKY DUKE   1870W   08/31 - 31   08/29     09/01   09/10
SUBJECT TO ALTERATION WITH OR WITHOUT NOTICE