NTL-NAIGAI


     LCL SHIPPING SCHEDULE     ex JAPAN to WEIHAI

Loading port : MOJI    HAKATA               revised      delete   
VESSEL VOY MOJI   MOJI
CLOSING
HAKATA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
WEIHAI  
  DONGJIN TOKUYAMA   1881N   10/10 - 10   10/05     10/11   10/22
  SKY DUKE   1882W   10/12 - 12   10/10     10/13   10/24
  DONGJIN TOKUYAMA   1883N   10/17 - 17   10/15     10/18   10/29
  SKY DUKE   1884W   10/19 - 19   10/17     10/20   10/31
  DONGJIN TOKUYAMA   1885N   10/24 - 24   10/22     10/25   11/05
  SKY DUKE   1886W   10/26 - 26   10/24     10/27   11/07
  DONGJIN TOKUYAMA   1887N   10/31 - 31   10/29     11/01   11/12
  SKY DUKE   1888W   11/02 - 02   10/31     11/03   11/14
  DONGJIN TOKUYAMA   1889N   11/07 - 07   11/05     11/08   11/19
  SKY DUKE   1890W   11/09 - 09   11/07     11/10   11/21
VESSEL VOY MOJI   MOJI
CLOSING
HAKATA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
WEIHAI  
  DONGJIN TOKUYAMA   1891N   11/14 - 14   11/12     11/15   11/26
  SKY DUKE   1892W   11/16 - 16   11/14     11/17   11/28
  DONGJIN TOKUYAMA   1893N   11/21 - 21   11/19     11/22   12/03
  SKY DUKE   1894W   11/23 - 23   11/21     11/24   12/05
  DONGJIN TOKUYAMA   1895N   11/28 - 28   11/26     11/29   12/10
  SKY DUKE   1896W   11/30 - 30   11/28     12/01   12/12
SUBJECT TO ALTERATION WITH OR WITHOUT NOTICE