NTL-NAIGAI


     LCL SHIPPING SCHEDULE     ex JAPAN to SANTOS

Loading port : TOKYO    YOKOHAMA               revised      delete   
VESSEL VOY TOKYO   TOKYO
CLOSING
YOKOHAMA   YOKOHAMA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  RELIANCE   1712W   12/04 - 04   11/30       12/07   01/21
  RELIANCE   1712W       12/04 - 04   11/30   12/07   01/21
  SUNNY IRIS   1749W     12/01   12/08 - 09   12/01   12/13   01/21
  TINI   1733W   12/08 - 08   12/06   12/08 - 09   12/06   12/11   01/21
  POS TOKYO   1733W   12/11 - 11   12/07   12/11 - 12   12/07   12/14   01/28
  SUNNY IRIS   1750W     12/08   12/15 - 16   12/08   12/19   01/28
  RELIANCE   1713W   12/15 - 15   12/13   12/15 - 16   12/13   12/18   01/28
  TINI   1734W   12/18 - 18   12/14   12/18 - 18   12/14   12/21   02/04
  SUNNY IRIS   1751W     12/15   12/22 - 23   12/15   12/28   02/04
  POS TOKYO   1734W   12/23 - 24   12/20   12/22 - 23   12/20   12/26   02/04
VESSEL VOY TOKYO   TOKYO
CLOSING
YOKOHAMA   YOKOHAMA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  RELIANCE   1714W   12/25 - 25   12/21   12/25 - 26   12/21   12/28   02/11
  SUNNY IRIS   1752W     12/22   12/30 - 30   12/22   01/06   02/11
  TINI   1735W   12/29 - 29   12/27   12/29 - 30   12/27   01/01   02/11
  POS TOKYO   1801W   01/13 - 13   01/10   01/12 - 13   01/10   01/16   02/25
  RELIANCE   1801W   01/15 - 15   01/11   01/15 - 15   01/11   01/18   03/04
  SUNNY IRIS   1803W     01/12   01/16 - 17   01/12   01/20   03/04
  TINI   1802W   01/19 - 19   01/17   01/19 - 20   01/17   01/22   03/04
  POS TOKYO   1802W   01/22 - 22   01/18   01/22 - 23   01/18   01/25   03/11
  SUNNY IRIS   1804W     01/19   01/24 - 25   01/19   01/27   03/11
  RELIANCE   1802W   01/26 - 26   01/24   01/26 - 26   01/24   01/29   03/11
VESSEL VOY TOKYO   TOKYO
CLOSING
YOKOHAMA   YOKOHAMA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  TINI   1803W   01/29 - 29   01/25   01/29 - 29   01/25   02/01   03/18
  SUNNY IRIS   1805W     01/26   01/30 - 30   01/26   02/03   03/18
  POS TOKYO   1803W   02/02 - 02   01/31   02/02 - 02   01/31   02/05   03/18
  RELIANCE   1803W   02/05 - 05   02/01   02/05 - 05   02/01   02/08   03/25
  SUNNY IRIS   1806W     02/02   02/06 - 06   02/02   02/10   03/25
  TINI   1804W   02/09 - 09   02/07   02/09 - 09   02/07   02/12   03/25
  POS TOKYO   1804W   02/12 - 12   02/08   02/12 - 12   02/08   02/15   04/01
  RELIANCE   1804W   02/16 - 16   02/13   02/16 - 16   02/13   02/19   04/01
  TINI   1805W   02/19 - 19   02/15   02/19 - 19   02/15   02/22   04/08
  SUNNY IRIS   1808W     02/16   02/20 - 20   02/16   02/24   04/08
VESSEL VOY TOKYO   TOKYO
CLOSING
YOKOHAMA   YOKOHAMA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  POS TOKYO   1805W   02/23 - 23   02/21   02/23 - 23   02/21   02/26   04/08
  RELIANCE   1805W   02/26 - 26   02/22   02/26 - 26   02/22   03/01   04/15
  SUNNY IRIS   1809W     02/23   02/27 - 27   02/23   03/03   04/15
  TINI   1806W   03/02 - 02   02/28   03/02 - 02   02/28   03/05   04/15
SUBJECT TO ALTERATION WITH OR WITHOUT NOTICE

LCL SHIPPING SCHEDULE     ex JAPAN to SANTOS

Loading port : NAGOYA               revised      delete   
VESSEL VOY NAGOYA   NAGOYA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  SUNNY CEDAR   1749W   12/08 - 08   12/06   12/12   01/21
  POS TOKYO   1733W   12/12 - 13   12/08   12/14   01/28
  SUNNY CEDAR   1750W   12/15 - 15   12/13   12/19   01/28
  TINI   1734W   12/19 - 20   12/15   12/21   02/04
  SUNNY CEDAR   1751W   12/22 - 22   12/20   12/26   02/04
  RELIANCE   1714W   12/27 - 27   12/22   12/29   02/11
  SUNNY CEDAR   1752W   12/29 - 29   12/27   01/02   02/11
  SUNNY CEDAR   1802W   01/12 - 13   01/10   01/16   02/25
  RELIANCE   1801W   01/16 - 16   01/12   01/18   03/04
  SUNNY CEDAR   1803W   01/19 - 19   01/17   01/23   03/04
VESSEL VOY NAGOYA   NAGOYA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  POS TOKYO   1802W   01/23 - 23   01/19   01/25   03/11
  SUNNY CEDAR   1804W   01/26 - 26   01/24   01/30   03/11
  TINI   1803W   01/30 - 30   01/26   02/01   03/18
  SUNNY CEDAR   1805W   02/02 - 02   01/31   02/06   03/18
  RELIANCE   1803W   02/06 - 06   02/02   02/08   03/25
  SUNNY CEDAR   1806W   02/09 - 09   02/07   02/13   03/25
  POS TOKYO   1804W   02/13 - 13   02/08   02/15   04/01
  SUNNY CEDAR   1807W   02/16 - 16   02/13   02/20   04/01
  TINI   1805W   02/20 - 20   02/16   02/22   04/08
  SUNNY CEDAR   1808W   02/23 - 23   02/21   02/27   04/08
VESSEL VOY NAGOYA   NAGOYA
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  RELIANCE   1805W   02/27 - 27   02/23   03/01   04/15
  SUNNY CEDAR   1809W   03/02 - 02   02/28   03/06   04/15
  POS TOKYO   1806W   03/06 - 06   03/02   03/08   04/22
  SUNNY CEDAR   1810W   03/09 - 09   03/07   03/13   04/22
  TINI   1807W   03/13 - 13   03/09   03/15   04/29
  SUNNY CEDAR   1811W   03/16 - 16   03/14   03/20   04/29
  RELIANCE   1807W   03/20 - 20   03/16   03/22   05/06
SUBJECT TO ALTERATION WITH OR WITHOUT NOTICE

LCL SHIPPING SCHEDULE     ex JAPAN to SANTOS

Loading port : OSAKA    KOBE               revised      delete   
VESSEL VOY OSAKA   OSAKA
CLOSING
KOBE   KOBE
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  PEGASUS PRIME   1773W   12/04 - 04   11/30   12/05 - 05   11/30   12/06   01/21
  HEUNG-A JAKARTA   0387W   12/06 - 06   12/04   12/06 - 07   12/04   12/09   01/21
  CONFIDENCE   1709W   12/08 - 08   12/06   12/08 - 09   12/06   12/10   01/21
  HEUNG-A JAKARTA   0388W   12/11 - 11   12/07   12/11 - 12   12/07   12/13   01/28
  PEGASUS PRIME   1775W   12/13 - 13   12/11   12/13 - 13   12/11   12/16   01/28
  CONFIDENCE   1710W   12/15 - 15   12/13   12/15 - 15   12/13   12/17   01/28
  PEGASUS PRIME   1776W   12/18 - 18   12/14   12/18 - 18   12/14   12/20   02/04
  HEUNG-A JAKARTA   0390W   12/20 - 20   12/18   12/20 - 20   12/18   12/23   02/04
  CONFIDENCE   1711W   12/22 - 22   12/20   12/22 - 22   12/20   12/24   02/04
  HEUNG-A JAKARTA   0391W   12/25 - 26   12/21   12/26 - 26   12/21   12/27   02/11
VESSEL VOY OSAKA   OSAKA
CLOSING
KOBE   KOBE
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  PEGASUS PRIME   1778W   12/27 - 27   12/25   12/27 - 27   12/25   12/30   02/11
  CONFIDENCE   1712W   12/29 - 29   12/27       12/31   02/11
  CONFIDENCE   1712W       12/29 - 29   12/27   12/31   02/11
  PEGASUS PRIME   1781W   01/10 - 10   01/05   01/10 - 10   01/05   01/13   02/25
  CONFIDENCE   1802W   01/12 - 12   01/10   01/12 - 12   01/10   01/14   02/25
  PEGASUS PRIME   1782W   01/15 - 15   01/11   01/15 - 15   01/11   01/17   03/04
  HEUNG-A JAKARTA   0396W   01/17 - 17   01/15   01/17 - 17   01/15   01/20   03/04
  CONFIDENCE   1803W   01/19 - 19   01/17   01/19 - 19   01/17   01/21   03/04
  HEUNG-A JAKARTA   0397W   01/22 - 22   01/18   01/22 - 23   01/18   01/24   03/11
  PEGASUS PRIME   1784W   01/24 - 24   01/22   01/24 - 24   01/22   01/27   03/11
VESSEL VOY OSAKA   OSAKA
CLOSING
KOBE   KOBE
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  CONFIDENCE   1804W   01/26 - 26   01/24   01/26 - 26   01/24   01/28   03/11
  PEGASUS PRIME   1785W   01/29 - 29   01/25   01/29 - 29   01/25   01/31   03/18
  HEUNG-A JAKARTA   0399W   01/31 - 31   01/29   01/31 - 31   01/29   02/03   03/18
  CONFIDENCE   1805W   02/02 - 02   01/31   02/02 - 02   01/31   02/04   03/18
  HEUNG-A JAKARTA   0400W   02/05 - 05   02/01   02/05 - 05   02/01   02/07   03/25
  PEGASUS PRIME   1787W   02/07 - 07   02/05   02/07 - 07   02/05   02/10   03/25
  CONFIDENCE   1806W   02/09 - 09   02/07   02/09 - 09   02/07   02/11   03/25
  PEGASUS PRIME   1788W   02/12 - 12   02/08   02/12 - 12   02/08   02/14   04/01
  HEUNG-A JAKARTA   0402W   02/14 - 14   02/09   02/14 - 14   02/09   02/17   04/01
  CONFIDENCE   1807W   02/16 - 16   02/14   02/16 - 16   02/14   02/18   04/01
VESSEL VOY OSAKA   OSAKA
CLOSING
KOBE   KOBE
CLOSING
VIA
BUSAN
 
SANTOS  
  HEUNG-A JAKARTA   0403W   02/19 - 19   02/15   02/19 - 19   02/15   02/21   04/08
  PEGASUS PRIME   1790W   02/21 - 21   02/19   02/21 - 21   02/19   02/24   04/08
  CONFIDENCE   1808W   02/23 - 23   02/21   02/23 - 23   02/21   02/25   04/08
  PEGASUS PRIME   1791W   02/26 - 26   02/22   02/26 - 26   02/22   02/28   04/15
  HEUNG-A JAKARTA   0405W   02/28 - 28   02/26   02/28 - 28   02/26   03/03   04/15
  CONFIDENCE   1809W   03/02 - 02   02/28   03/02 - 02   02/28   03/04   04/15
SUBJECT TO ALTERATION WITH OR WITHOUT NOTICE

LCL SHIPPING SCHEDULE     ex JAPAN to SANTOS

Loading port : HAKATA               revised      delete   
VESSEL VOY HAKATA   HAKATA
CLOSING
VIA
BUSAN FERRY PORT
 
SANTOS  
  NEW CAMELLIA   2314J   12/06 - 06   12/04   12/06   01/21
  NEW CAMELLIA   2316J   12/08 - 08   12/06   12/08   01/21
  NEW CAMELLIA   2320J   12/13 - 13   12/11   12/13   01/28
  NEW CAMELLIA   2322J   12/15 - 15   12/13   12/15   01/28
  NEW CAMELLIA   2327J   12/20 - 20   12/18   12/20   02/04
  NEW CAMELLIA   2329J   12/22 - 22   12/20   12/22   02/04
  NEW CAMELLIA   2334J   12/27 - 27   12/25   12/27   02/11
  NEW CAMELLIA   2336J   12/29 - 29   12/27   12/29   02/11
  NEW CAMELLIA   2509J   01/10 - 10   01/05   01/10   02/25
  NEW CAMELLIA   2511J   01/12 - 12   01/10   01/12   02/25
VESSEL VOY HAKATA   HAKATA
CLOSING
VIA
BUSAN FERRY PORT
 
SANTOS  
  NEW CAMELLIA   2516J   01/17 - 17   01/15   01/17   03/04
  NEW CAMELLIA   2518J   01/19 - 19   01/18   01/19   03/04
  NEW CAMELLIA   2523J   01/24 - 24   01/22   01/24   03/11
  NEW CAMELLIA   2525J   01/26 - 26   01/24   01/26   03/11
  NEW CAMELLIA   2530J   01/31 - 31   01/29   01/31   03/18
  NEW CAMELLIA   2532J   02/02 - 02   01/31   02/02   03/18
  NEW CAMELLIA   2537J   02/07 - 07   02/05   02/07   03/25
  NEW CAMELLIA   2539J   02/09 - 09   02/07   02/09   03/25
  NEW CAMELLIA   2544J   02/14 - 14   02/09   02/14   04/01
  NEW CAMELLIA   2546J   02/16 - 16   02/14   02/16   04/01
VESSEL VOY HAKATA   HAKATA
CLOSING
VIA
BUSAN FERRY PORT
 
SANTOS  
  NEW CAMELLIA   2551J   02/21 - 21   02/19   02/21   04/08
  NEW CAMELLIA   2553J   02/23 - 23   02/21   02/23   04/08
  NEW CAMELLIA   2557J   02/28 - 28   02/26   02/28   04/15
SUBJECT TO ALTERATION WITH OR WITHOUT NOTICE